Cele stowarzyszenia

Wspieranie, promowanie oraz rozwijanie dialogu i solidarności międzypokoleniowej, międzysektorowej, międzyspołecznościowej i międzyinstytucjonalnej.

Promowanie idei mentoringu, w szczególności poprzez działalność edukacyjną
i społeczną.

Rozwijanie programów mentoringowych przy pomocy różnorodnych technik, metod
i narzędzi rozwojowych, w tym coachingowych.

Transfer wiedzy i wymiana doświadczeń z obszaru mentoringu. Tworzenie standardów przewidzianych dla programów mentoringowych i mentorów, w tym norm etyki mentora.

Tworzenie standardów przewidzianych dla programów mentoringowych i mentorów, w tym norm etyki mentora.

Tworzenie systemów certyfikacji mentorów i programów mentoringowych.

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.

Mahatma Gandhi

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś kto już tam doszedł.

Robert Toro Kiyosaki

Z sukcesem każdego człowieka związany jest jeden podstawowy fakt: ktoś kiedyś w jakiś sposób zadbał o jego rozwój. Ta osoba to właśnie mentor.

B.L.Kaye

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mentorów od kwietnia 2016 roku jest członkiem Europejskiej Rady Mentoringu i Coachingu (EMCC).

Jako członek EMCC zobowiązaliśmy się do przestrzegania Globalnego Kodeksu Etycznego, promowania jakości, oraz zasad etycznych.

Globalny Kodeks Etyczny dla coachów i mentorów – tutaj (PDF).

Statut Stowarzyszenia – tutaj (PDF).