Członkostwo

Każda osoba będąca członkiem zwyczajnym MSM ma możliwość i prawo do:

 • Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu;
 • Wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia;
 • Zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
 • Uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • Rozwoju poprzez uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez MSM na preferencyjnych warunkach;
 • Aktywnego uczestnictwa w grupach merytorycznych lub bycia liderem grupy;
 • Nieodpłatnego wsparcia przez innych członków w realizacji swoich pomysłów;
 • Współtworzenia standardów środowiska Mentorów i standardów wdrażania mentoringu w Organizacjach;
 • Rozwijania swojej sieć kontaktów biznesowych i społecznych;
 • Używania loga Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów dla wzmocnienia swojej marki;
 • Otrzymywania informacji o wydarzeniach z obszaru mentoringu i uczestniczenia w nich nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • Uczestniczenia w „Wieczorach z Mentorem” (ceniony uznany autorytet) organizowanych przez MSM na preferencyjnych warunkach;
 • Uczestniczenia w spotkaniach integracyjnych i networkingowych Stowarzyszenia;
 • Uczestnictwa w wyjazdach krajowych i zagranicznych” Podróż z mentorem” na preferencyjnych warunkach;

Pobierz deklarację członkowską MSM – tutaj (plik).