Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą ludzi o podobnych wartościach, którzy na różnych etapach życia zetknęli się z mentoringiem rozumianym jako naturalna metoda uczenia się od innych, inspirowania się nimi, czerpania z ich mądrości. Doświadczyliśmy i doświadczamy dobrodziejstw płynących z tej strategii, wspierającej wszechstronny rozwój osobisty.

Świadomi korzyści płynących z mentoringu, chcemy być jego ambasadorami.

Naszym pragnieniem i celem jest skupiać ludzi, którzy myślą i czują podobnie, niezależnie od szerokości geograficznej, przynależności państwowej, którzy mają chęć zmieniania świata poprzez edukowanie dla przyszłości, poprzez dialog pokoleń, rozumienie różnorodności.