Zarząd

Prezes Zarządu
Krystyna Błocka-Sowińska

Absolwentka UW – Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.
Ukończyła studia podyplomowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie.

Doświadczony menedżer, ponad 20 lat w branży B2B. Od 10 lat w branży szkoleniowej. Była dyrektorem sprzedaży w firmach szkoleniowo- doradczych: DOOR Group SA, Franklin Covey, Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o. o.

Konsultant PEPWORLDWIDE POLSKA. W oparciu program PEP ® (Personal Effciency Program), uczy jak efektywne organizować i planować swoja pracę. Wspiera firmy, w zakresie rozwoju przywództwa, komunikacji, zarządzania zespołami, zarządzania poprzez wartości.

MentorWspółzałożycielka i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów, współtwórca pierwszych studiów podyplomowych z mentoringu. Obszary eksperckie w mentoringu to rozwój osobisty, zarządzanie, komunikacja, sprzedaż.

Zainteresowania: człowiek i jego rozwój, podróże – poznawanie nowych kultur.

Motto życiowe: Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie i uczciwie

Wiceprezes
Anna Block

Współzałożycielka i wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów.
Od 1997 roku na stale mieszka w Niemczech. Od 2000 roku pracuje jako autorka, ekspert i koordynator międzynarodowych programów edukacyjnych.

Doradza sektorowi publicznemu i prywatnym instytucjom szkoleniowym w Niemczech i w Polsce.

Konsultant miedzy innymi niemieckiej grupy szkoleniowo-doradczej Grone-Schule, dla której koordynowała przedakcesyjne projekty Phare 2001 i 2002 w Polsce i transfer know how (celem projektów była między innymi modernizacja systemu szkolnictwa zawodowego w regionach).

Przygotowuje koncepcje ponadnarodowych nowatorskich form i metod edukacji zawodowej, opierające się na systemie dualnym.

Ekspert projektów Erasmus+. Wykładowca akademicki.

Z powołania mentorka, z zawodu pedagog, z zamiłowania specjalistka medycyny naturalnej.

Wiceprezes
Adrianna Połczyńska

Psycholog, trener, coach mentorka
i konsultantka.

Dyrektor HR z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w różnorodnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi.

Posiada doświadczenie w kreowaniu i wdrażaniu systemów HR wspierających zarządzanie pracownikami m.in. modele kompetencyjne, ścieżki karier, systemy ocen, systemy rekrutacyjne, realizacja indywidualnych i zespołowych programów coachingowych.

Zdobyła doświadczenie w opracowywaniu i realizowaniu programów szkoleniowych dla pracowników różnorodnych branż i szczebli m.in. zarządzanie zespołem, zarządzanie projektem, zarządzanie czasem, treningi dla trenerów, metodyka AC/DC.

Diagnozuje i wzmacnia zespoły zarządzające.

Wiceprezes
Dorota Wołodkiewicz

Mentor biznesowy, menadżer z ponad 15 letnim doświadczeniem w korporacjach i firmach.

Podejmuje się wdrażania zmian, upraszczając procesy biznesowe. Miękko HR-owo podchodząca do ludzi, konkretnie i rzeczowo do wyzwań.

Posiada doświadczenie w kreowaniu i wdrażaniu systemów HR wspierających zarządzanie pracownikami m.in. modele kompetencyjne, ścieżki karier, systemy ocen, systemy rekrutacyjne, realizacja indywidualnych i zespołowych programów coachingowych.

Zdobyła doświadczenie w opracowywaniu i realizowaniu programów szkoleniowych dla pracowników różnorodnych branż i szczebli m.in. zarządzanie zespołem, zarządzanie projektem, zarządzanie czasem, treningi dla trenerów, metodyka AC/DC.

Diagnozuje i wzmacnia zespoły zarządzające.