Zarząd

Prezes Zarządu
Krystyna Błocka-Sowińska

Absolwentka UW – Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.
Ukończyła studia podyplomowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie.

Doświadczony menedżer, ponad 20 lat w branży B2B. Od 10 lat w branży szkoleniowej. Była dyrektorem sprzedaży w firmach szkoleniowo- doradczych: DOOR Group SA, Franklin Covey, Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o. o.

Konsultant PEPWORLDWIDE POLSKA. W oparciu program PEP ® (Personal Effciency Program), uczy jak efektywne organizować i planować swoja pracę. Wspiera firmy, w zakresie rozwoju przywództwa, komunikacji, zarządzania zespołami, zarządzania poprzez wartości.

MentorWspółzałożycielka i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów, współtwórca pierwszych studiów podyplomowych z mentoringu. Obszary eksperckie w mentoringu to rozwój osobisty, zarządzanie, komunikacja, sprzedaż.

Zainteresowania: człowiek i jego rozwój, podróże – poznawanie nowych kultur.

Motto życiowe: Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie i uczciwie

Wiceprezes
Anna Block

Współzałożycielka i wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów.
Od 1997 roku na stale mieszka w Niemczech. Od 2000 roku pracuje jako autorka, ekspert i koordynator międzynarodowych programów edukacyjnych.

Doradza sektorowi publicznemu i prywatnym instytucjom szkoleniowym w Niemczech i w Polsce.

Konsultant miedzy innymi niemieckiej grupy szkoleniowo-doradczej Grone-Schule, dla której koordynowała przedakcesyjne projekty Phare 2001 i 2002 w Polsce i transfer know how (celem projektów była między innymi modernizacja systemu szkolnictwa zawodowego w regionach).

Przygotowuje koncepcje ponadnarodowych nowatorskich form i metod edukacji zawodowej, opierające się na systemie dualnym.

Ekspert projektów Erasmus+. Wykładowca akademicki.

Z powołania mentorka, z zawodu pedagog, z zamiłowania specjalistka medycyny naturalnej.

Wiceprezes
Adrianna Połczyńska

Psycholog, trener, coach mentorka
i konsultantka.

Dyrektor HR z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w różnorodnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi.

Posiada doświadczenie w kreowaniu i wdrażaniu systemów HR wspierających zarządzanie pracownikami m.in. modele kompetencyjne, ścieżki karier, systemy ocen, systemy rekrutacyjne, realizacja indywidualnych i zespołowych programów coachingowych.

Zdobyła doświadczenie w opracowywaniu i realizowaniu programów szkoleniowych dla pracowników różnorodnych branż i szczebli m.in. zarządzanie zespołem, zarządzanie projektem, zarządzanie czasem, treningi dla trenerów, metodyka AC/DC.

Diagnozuje i wzmacnia zespoły zarządzające.

Wiceprezes
Roman Lercher

Uczestnik pierwszej edycji Akademii Mentora, zorganizowanej przez MSM.
Absolwent WAT oraz Executive MBA przy AE w Poznaniu; ukończony kurs LIMRA dla wyższej kadry zarządzającej ubezpieczeniami.

Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od ponad 25 lat, w którym to czasie poznał tę branżę wszechstronnie – w pierwszym etapie od strony klienta (broker); następnie „po drugiej stronie biznesu” (w firmach ubezpieczeniowych).

Współtworzył, z obywatelem Kanady, pierwszą na polskim rynku firmę brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach życiowych. Brał czynny udział w budowaniu podwalin Stowarzyszenia Polskich Brokerów (SPBUiR). W kilku towarzystwach (m.in. Commercial Union, Allianz czy Norwich Union) zajmował się głównie sprzedażą bezpośrednią, budowaniem sieci i struktur sprzedażowych; także rekrutacją, szkoleniem oraz zarządzaniem dużymi, ogólnopolskimi strukturami sprzedaży. Lata bezpośrednio poprzedzające powrót do zawodu brokera to poznawanie i tworzenie nowej, specyficznej jakości na polskim rynku – ubezpieczeń zdrowotnych.

Autor jednej z pierwszych książek popularyzujących ideę ubezpieczeń oraz licznych publikacji prasowych w dziennikach i periodykach (Gazeta Bankowa, Puls Biznesu, Asekuracja, MBA Manager).

Motto życiowe: Podążać autostradą życia tak, by po minięciu mety jak najwięcej powiedziało: był przyzwoitym facetem…